Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Majcigerjeva ulica 31

2000 Maribor

 

Telefon: 02 429 25 21

Faks: 02 429 25 25

E-pošta: osgusi@guest.arnes.si

E-pošta za odjavo prehrane: prehrana.osgusi@gmail.com

 

Davčna številka: 24210978

Transakcijski račun: 01270 – 6030690156

Matična številka: 5085411000

OŠ Gustava Šiliha Maribor