Strokovni delavci OŠPP

Zap. št. Učitelj Dopoldanska govorilna ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18..
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

Spremljevalci

1.
2.
3.
4.
5.
6.