Strokovni delavci PP

Staršem in delavcem šole je osnovni cilj napredek otroka, zato je nujno potrebno obojestransko sodelovanje. Pravočasno vas bomo obveščali o roditeljskih sestankih, predavanjih in dejavnostih v šoli.

Po dogovoru z učiteljem so enkrat mesečno govorilne ure za starše tudi v dopoldanskem času.

Zap.št. PRIIMEK IN IME Razred Pogovorna ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Varuhi

Zap.št. PRIIMEK IN IME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.