Jedilniki za šolsko leto 2017/2018

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika zaradi težav z živili ali drugih vzrokov.

Kuhata nam Vlasta Ornik in Mihael Pregarc.

Jedilnik je sestavila ga. Svjetlana Dumančić Zaveršnik,organizatorka šolske prehrane, v sodelovanju s šolsko kuhinjo

DOBER TEK!