Jedilniki za šolsko leto 2018/2019

september

malica in kosilo

januar

februar

maj

november

malica in kosilo

marec

junij

december

malica in kosilo

april

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika zaradi težav z živili ali drugih vzrokov.

Kuhata nam Vlasta Ornik in Erika Jerovšek.

Jedilnik je sestavila ga. Svjetlana Dumančić Zaveršnik,organizatorka šolske prehrane, v sodelovanju s šolsko kuhinjo

DOBER TEK!