Vabimo vas na dan odprtih vrat Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor, ki se bo pričel  v četrtek,  dne 26. 4. 2018 ob 8.00 v avli Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Ob tej priložnosti vam ponujamo brezplačne delavnice z aktualnimi vsebinami. Vabljeni starši, ravnatelji, svetovalni delavci in drugi, ki vas zanima utrip naše šole.

Ura Program
8.00 – 8.45 Hospitacije staršev po razredih
8.45 – 9.00 Prihod drugih udeležencev
9.00 – 9.15 Uvodni nagovor ravnateljice in predstavitev delovanja šole
9.15 – 9.25 Predstavitev strokovnega centra Comp@s (mag. Mateja Šilc)
9.25 – 9.35 Krepitev socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, mag. Suzana Žunko Vogrinc)
9.45 – 10.30 DELAVNICE
PROSTOR NASLOV DELAVNICE Izvajalec
1.B PP Uporaba Neurofeedbacka Nastja Beljev, prof. spec. in reh. ped
likovna učilnica Vreteno Zvonko Pušnik, prof. lik. um.
Kabinet socialne delavke Ko ima učitelj problem s starši, imajo starši problem z učiteljem. Darja Krstič, uni. dipl. soc. del.
Zbornica Strukturiranje okolja za otroke z MAS doma in v soli Tina Grkinič, prof. def.
multimedijska učilnica Čuječnost za učitelje ter učence s posebnimi potrebami Barbara Hribar, prof. ped. in slov.
10.30 – 11.30 Bazar v avli šole
10.30 – 11.30 Ogled prilagojenega didaktičnega materiala in učil v jedilnici šole (Tamara Pernek, dipl. del. ter., Tamara Donaj, prof. spec. in reh. ped)
10.30 – 11.30 Pogostitev in diskusija v zbornici šole
11.30 Zaključek

 

PREDSTAVITEV DELAVNIC

Nastja Beljev: Uporaba nerofeedbacka

Na delavnici bo predstavljen Neurofeedback, ki je računalniško podprt način treninga, pri katerem klient dobi povratno informacijo o lastni možganski aktivnosti. Treningi so primerni za osebe z ADHD, z motnjami avtističnega spektra, z migrenami, depresijami, anksioznimi motnjami, motnjami spanja itd.

Zvonko Pušnik: Vreteno

Na delavnici bo predstavljeno sproščanje mišičnega tonusa z oblikovanjem gline na vretenu (Arben). Vsak otrok ima s pomočjo likovnih medijev možnost izražanja sebe, svojih misli in trenutnega počutja.

Darja Krstič: Ko ima učitelj problem s starši, imajo starši problem z učiteljem 

Delavnica je namenjena raziskovanju dejavnikov, ki vplivajo na “kratke stike” med učitelji in starši in iskanju rešitev za zmanjšanje le- teh.

Tina Grkinič: Strukturiranje okolja za otroke z MAS doma in v soli

V delavnici bo predstavljena behaviouristicna razlaga otrokovega vedenja. Zakaj se otrok vede neustrezno, socialno nesprejemljivo ter katere so funkcije vedenja. Predstavljen bo model strukturiranja, za katerega se je izkazalo, da je učinkovit pri osebah z MAS ter nekaj praktičnih rešitev, idej, ki jih lahko vnašamo v šolo ali dom.

Barbara Hribar: Čuječnost za učitelje ter učence s posebnimi potrebami

Na delavnici se bomo na kratko dotaknili pojma čuječnosti, nato pa preko določenih tehnik spoznali, kako nam formalne ter neformalne vaje čuječnosti pomagajo v vsakodnevnem funkcioniranju v službi ali domačem okolju. Seznanili se bomo tudi s posameznimi idejami, kako prakticirati elemente čuječnosti z otroki z najrazličnejšimi motnjami.

Zaradi lažje organizacije dogodka zbiramo prijave na elektronski naslov: osgusi@guest.arnes.si

Milojka Sevšek, ravnateljica Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor