Naši učenci so tudi v letošnjem šolskem letu pridno prebirali knjige. Bralno značko je uspešno opravilo 48 učencev iz OŠPP in 25 učencev iz PP. Vseh devet let je pri bralni znački uspešno sodelovala učenka Danijela Kesak, ki je prejela naziv zlate bralke. Na zaključno prireditev smo povabili učenke OŠ Angela Besednjaka, ki so nam uprizorile dramatizacijo Žabec in tujec, pod mentorstvom učiteljice Dalije Ćosić. Ob zaključku bralne značke je nastala tudi razstava likovnih in literarnih izdelkov učencev posebnega programa.

Simona Rap, knjižničarka