Mobilna specialno-pedagoška služba

Aktiv mobilne specialno pedagoške službe v šol. letu 2023/24 sestavlja 11 specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj (2 delavki SRP nadomeščata dve inkluzivni ped.), 6 inkluzivnih pedagoginj in 1 psihologinja. Pet izvajalk dodatne strokovne pomoči svoje delo opravlja na treh ali več šolah kot mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči.

Aktiv se sestaja drugi ponedeljek v mesecu ob 14. uri v zbornici doma Antona Skale, kjer si delavke izmenjajo koristne informacije, skupno rešujejo tekočo problematiko, predstavijo vsebine pridobljene na izobraževanjih, izmenjajo primere dobre prakse, oblikujejo didaktični material…

DELO IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI ZAJEMA:

–         neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami, 

–         sodelovanje z učitelji, razredniki, 

–         sodelovanje s starši, 

–         sodelovanje s šolsko svetovalno službo, 

–         sodelovanje z matično šolo,

–         sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

  

 DODATNE NALOGE  

–         vodenje dokumentacije o obravnavanih učencih,

–         vodenje pedagoške in druge dokumentacije,

–         zbiranje podatkov in priprava poročil o učencih za zunanje inštitucije,

–         sodelovanje na timskih sestankih, 

–         sodelovanje na pedagoških konferencah (matična šola, mobilna služba), 

–         sodelovanje na ocenjevalnih konferencah (mobilna služba), 

–         permanentno izobraževanje (seminarji, študijske skupine), 

–         spremljanje novosti iz pedagoške prakse in stroke,

–         sodelovanje v intervizijski skupini, 

–         priprava hospitacijskih ur za sodelavce, starše, svetovalno službo,

–         izvedba predavanj za učitelje, starše rednih šol,

–         izdelava didaktičnega materiala.

V šolskem letu 2023/2024 se dodatna strokovna pomoč izvaja v 21-ih osnovnih šolah:

Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč Ime in priimek mobilnega defektologa/učitelja DSP
1. OŠ Leona Štuklja Maribor

Nina Vernik

Katarina Schram (nadomeščanje Martina Mlakar do 10. 9.2023, od 11. 9. 2023 Patricija Puhar)

2. OŠ Rada Robiča Limbuš Anja Zlatečan
3. OŠ Pesnica

Urška Tisel

Tanja Furek

4. OŠ Franc Rozman Stane

Nataša Babič

Andrea I. Senekovič

5.OŠ bratov Polančičev Maribor

Jasna Senekovič

Maja Tašner

Andrea I. Senekovič

Alja Rozman

6. OŠ Kungota

Tanja Furek

Vanesa Sabol

7.OŠ Rudolfa Maistra Šentilj Janja Čerpes
8. OŠ Malečnik Andrea I. Senekovič
9. OŠ Rače in vrtec Rače Sanja M. Matković
10. OŠ Jarenina Anja Zlatečan
11.OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol in vrtec Jurovski dol Katja Malajner
12. OŠ Bojana Ilicha Bernarda Varžič
13. OŠ Tabor I

Anja Zlatečan

Anja Kramberger

14. OŠ Franceta Prešerna Anja Kramberger
15. OŠ Fram in vrtec Fram

Martina Sluga

Katja Cverle

16.OŠ Miklavž na Dravskem polju Alja Rozman
17. Waldorfska šola Maribor Alja Rozman
18. OŠ Selnica ob Dravi in vrtec Selnica ob Dravi

Nataša Babič

Anja Kramberger

19. OŠ Dušana Flisa Hoče in vrtec Hoče

Urška Tisel

Alja Rozman

Katja Cverle

20. OŠ Montessori Maja Tašner
 21. OŠ Korena Urška Tisel
(Skupno 2.356 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost