Šolska shema v šolskem letu

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Cilj Šolske sheme je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj se prehranske navade oblikujejo v otroštvu. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad, uživanju lokalno pridelane hrane ter hkrati omejila naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak…).

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna  Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šole se vsako leto prijavijo v šolsko shemo, v prijavi se odločijo, ali bodo otrokom razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Naša šola od leta 2009 sodeluje v evropski »Shemi šolskega sadja in zelenjave«.To šolsko leto smo se odločili vključiti v Šolske shemo in nadaljevati z izvajanjem šolskega sadja in zelenjave. Sadje in zelenjavo iz Šolske sheme (ŠSZ) razdeljujemo enkrat tedensko kot dodaten obrok v času sadne malice in sicer integrirano sadje in zelenjavo. Trudimo se, da učencem ponudimo čim več lokalno pridelanega sadja, saj je to večje hranilne in biološke vrednosti ter kakovosti v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto, po predhodni prijavi šole v Šolsko shemo (ŠS), dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Največja pomoč za učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za sadje in zelenjavo.

Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠS.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija.

Več o izvajanju in pomenu Šolske sheme (ŠS) si lahko preberete na spletni strani http://www.solskashema.si

Pripravila: Svjetlana Dumančić Zaveršnik, organizatorka prehrane

(Skupno 908 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost