Predstavitev programa

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
IN IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

Obvezni program

 

Pouk

Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za OŠ s prilagojenim programom in izobrazbenim standardom. Pouk poteka po urniku v dopoldanskem času s pričetkom ob 8. uri in se zaključi ob 14.15 oziroma po urniku. Pri delu se upoštevajo razlike in posebnosti v funkcioniranju otrok in njihovih interesih, načinu doživljanja in čustvovanja. V okviru pouka se izvaja individualizacija.

 

Predmetnik
RAZRED
PREDMETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenščina
6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuji jezik
2 2 2
Likovna vzgoja
1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena vzgoja
2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika
4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija
2 3 4 4 4
Gospodinjstvo
2 2 2 2 2
Naravoslovje
3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja
3 3 3
Družboslovje
2,5 2,5 2,5 4 2 3
Športna vzgoja
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Izbirni predmet
1 1 1
Oddelčna skupnost
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število tednov
35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

Specialno-pedagoška dejavnost
RAZRED
PREDMETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Računalniško opismenjevanje
 / / / 1 1 1  /  /  /
Socialno učenje
1 1 1 1 1 1  /  /  /
SKUPAJ:
1 1 1 2 2 2  /  /  /

 

(Skupno 4.617 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost