Specialna olimpiada

Naloga Specialne olimpijade je zagotavljanje celostnega športnega treninga in športnih tekmovanj v različnih olimpijskih športih za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so starejše od 8 let. Mednarodno Specialno olimpijado je leta 1968 ustanovila Eunice Shiver Kennedy. Prve mednarodne igre specialne olimpijade so bile istega leta v Chicagu, ZDA.  Danes je v program SOS vključenih več kot 150 držav iz vsega sveta, med njimi tudi Slovenija kot polnopravna članica.

Na naši šoli imamo v Posebnem programu vključen program Specialne olimpiade v področje gibalno športne vzgoje in se tako lahko aktivno vključujemo v vsa regijska, državna, evropska in svetovna tekmovanja.

MATP

Predstavitev MATP

Program MATP je najmlajši športni program specialne olimpijade. Namenjen je tistim osebam, ki zaradi težjih in težkih kombiniranih motenj ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost pri izvedbi aktivnosti in poznavanje pravil. Kratica MATP izhaja iz ameriškega poimenovanja Motor Activities Training Program. Prijela se je že tudi v Sloveniji in je danes v splošni uporabi v krogih, ki program razvijajo. Program so kot dodatek športom specialne olimpijade zasnovali Američani (dr. Martin E. Block), iz Amerike pa se je v devetdesetih letih razširil v Evropo.

MATP vsem tekmovalcem ponuja možnosti za vadbo in prikaz naučenih spretnosti brez primerjave z drugimi. Proces kvalifikacij v programu MATP zagotavlja vsakemu tekmovalcu ustrezen program vadbe, ki je zanj izziv in mu omogoča uspešnost.

MATP omogoča:

  • Povečanje fizične aktivnosti, ki vodi k izboljšanju motoričnih sposobnosti, fizične kondicije in funkcionalnih sposobnosti.
  • Večje možnosti za športno aktivnost.
  • Razvoj pozitivne samopodobe s pridobivanjem znanja.
  • Tesnejšo družinsko povezanost z vključevanjem v šport.
  • Več možnosti za razvoj prijateljstva z drugimi tekmovalci, njihovimi družinami in s širšo skupnostjo.

MATP vnaša te prednosti v vsakdanje življenje tekmovalcev in tudi v družbo, v kateri živijo. Poleg tega se okrepijo družinske vezi, saj družina ceni napredek svojega člana in njegovo zmožnost za sodelovanje v športnih aktivnostih.

Komu je namenjen?

Program MATP je namenjen osebam s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki sicer nimajo možnosti, da bi sodelovale v uradnih športih specialne olimpijade. Tekmovalci v programu MATP potrebujejo visoko specializirane programe treninga zaradi motenj v duševnem, gibalnem in čustvenem razvoju. Program MATP ponuja individualno načrtovano vadbo in prilagoditve športnih dejavnosti ter s tem omogoča športno udejstvovanje tudi osebam z najtežjimi kombiniranimi motnjami.

Cilji

A) Omogočiti tekmovalcem, da razvijejo spretnosti, ki vodijo do sodelovanja na uradnih tekmovanjih specialne olimpiade.

B) Tekmovalcem dati priložnost, da pokažejo svoje najboljše rezultate v spretnostih na tekmovanjih specialne olimpiade ali pa v okviru programa MATP.

C) Zagotoviti redne treninge športnih aktivnosti, ki so povezane s športi specialne olimpijade, in s tem omogočiti sodelovanje na prireditvah specialne olimpijade.

D) Ob pomoči individualno prilagojenih aktivnosti omogočiti sodelovanje pri športnih aktivnostih vsem posameznikom z motnjami v duševnem razvoju.

(Skupno 1.276 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost