• Januarja 1906 leta je mestni šolski svet v Mariboru dal iniciativo za ustanovitev pomožne šole. Od prvih pobud do začetka dela v prvem posebnem razredu je minilo kar sedem let.
 • Leta 1913 je deželna vlada v Gradcu odobrila delovanje prvega posebnega oddelka in sicer na takratni I. dekliški meščanski šoli v Mariboru. Poučevala je gospa Marija Liebisch. Število oddelkov je naraščalo in oktobra 1926 se je pomožna šola osamosvojila. Prvi, sicer začasni upravitelj, je bil gospod Anton Skala.
 • Leta 1930 je vodstvo šole prevzela gospa Alojzija Burnik, leta 1939 pa je bila za novo upraviteljico imenovana gospa Slava Pahor. Po štiriletni vojni je težko nalogo, pripraviti vse za otvoritev pomožne šole, prevzel gospod Ivan Cvetko.
 • Leta 1946 je bila za ravnateljico imenovana gospa Zora Pipan. V oktobru 1955 je bil k šoli priključen novoustanovljeni Dom za »defektne otroke« v Trubarjevi ulici, ki pa se je kmalu osamosvojil in ločil od šole.
 • V šolskem letu 1959/60 je bilo na šoli že več kot 200 učencev. V.d. ravnateljice je postala gospa Stana Gregoretič. Izšla je prva številka šolskega glasila Mravlje.
 • 1. oktobra 1969 je bil v zgradbi centra za rehabilitacijo invalidov na Pobrežju odprt oddelek za delovno usposabljanje in sicer dve skupini I. stopnje. Vodenje oddelkov je prevzela gospa Kristina Stergar.  V šolskem letu 1971/72 je bil za ravnatelja imenovan gospod Alfonz Zeilhofer.
 • Februarja 1971 je bil odprt »korektivni otroški vrtec« v VVZ Boris Peče v Tomšičevem  drevoredu. Rehabilitacijo predšolskih mentalno retardiranih otrok je vodila gospa Zvonka Petan. Prvo leto je bilo vključenih deset otrok.
 • 29. aprila 1975 je bil uradni začetek prehodne zaščitne delavnice pod posebnimi pogoji. To je bil pomemben korak v novo vsebino rehabilitacije zmerno duševno prizadetih.
 • V šolskem letu 1976/77 se je posebna osnovna šola preimenovala v Osnovno šolo Gustava Šiliha.

 • V letu 1979 je bila za ravnateljico imenovana gospa Nika Leskovar. Pouk je potekal v prostorih šole na Razlagovi ulici in v zgradbi sedanje I. gimnazije na Krekovi ulici, kjer so bili oddelki nižje stopnje.
 • Leta 1982 je bil v teh prostorih ustanovljen prvi oddelek otrok s cerebralno paralizo – OKMO (oddelek kombinirano motenih otrok). Prostorska stiska je bila čedalje večja.
 • V letu 1981/82 so se začele priprave na III. občinski referendum za samoprispevek, v katerega je bila vključena tudi novogradnja naše šole.
 • Junija 1985 so pričeli z gradnjo šole.
 • Šolsko leto 1986/87 smo začeli v novi šoli v Majcigerjevi ulici. Za potrebe šole in Oddelkov vzgoje in izobraževanja – OVI (bivši ODU) je na voljo šolska zgradba v velikosti 4086 m2 neto površine in zaklonišče 360 m2. Ob zgradbi je zemljišče v izmeri 28000 m2.
 • V letu 1996 je bila za ravnateljico imenovana gospa Zdenka Kaiser.
 • Od leta 1999 je 24. november (obletnica smrti Gustava Šiliha) šolski kulturni praznik, posvečen knjigi, vzgoji medsebojnih odnosov — vsemu, kar je cenil in gojil veliki pedagog. S Šilihovimi sodobniki in učenci skupaj obujamo misli in pedagoške poglede našega vzornika.
 • Leta 2000 smo odkrili kip Gustava Šiliha v avli šole. 90-letnico šole smo proslavili v marcu in aprilu 2003.

 • V šolskem letu 2003/2004 smo pričeli izvajati program devetletne osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom.
 • Aprila 2006 smo šolo obogatili z dvigalom za gibalno ovirane otroke.
 • 16. oktobra 2008 je potekala slavnostna otvoritev nadstrešnice nad glavnim vhodom v šolo in posodobljenega vhoda z dvojnimi avtomatskimi vrati. Sanirana in razširjena je bila tudi dovozna pot do šole.
 • 1. septembra 2009 je ravnateljevanje prevzela gospa Natali Perbil Eisner.
 • V letu 2010 smo praznovali 40 letnico Posebnega programa, 40 letnico Predšolskih oddelkov s prilagojenim programom in leta 2013 100 letnico šole.
 • 1. septembra 2014 je postala ravnateljica gospa Milojka Sevšek.
 • V avgustu 2017 smo s pomočjo Mestne občine Maribor uredili nova tla v telovadnici. Ob otvoritvi prenovljene telovadnice, ki je bila 2. oktobra 2017, je trak prerezal gospod podžupan Saša Pelko.
 • 1. septembra 2021 se Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor priključi Dom Antona Skale.
  Šola se preimenuje v CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
(Skupno 1.458 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost