GLEDALIŠČE ZA VSE (THEATRE FOR ALL)

Projekt Gledališče za vse je Erasmus+ KA122 projekt, ki se je začel s 1. 10. 2023 in traja do 31. 5. 2025.

Kulturno udejstvovanje preko gledališča omogoča razvijati komunikacijo, ustvarjalnost, socialne spretnosti, razvijanje prijateljstva, reševanje problemov, vztrajnost, odgovornost, spomin in pozitivno samopodobo. Tega se pri nas že dobro zavedamo, to pa kažemo z izvedbami musicala in pripravo raznih gledaliških predstav na šoli. S projektom učne mobilnosti zaposlenih želimo kot organizacija pridobiti nova znanja glede metod in pristopov na področju gledališke pedagogike za osebe s posebnimi potrebami, kako oblikovati gledališko skupino in pripraviti gledališko predstavo ter kako vključiti elemente gledališke pedagogike v učni proces. Pričakujemo, da bomo poglobili znanje o metodah poučevanja gledališke pedagogike in katere veščine potrebujemo za uporabo v praksi. Želimo se naučiti strategij, kako lahko preko dramskih tehnik učence naučimo izražanja in razumevanja čustev, mnenj in idej na ustrezen način.

V sklopu projekta se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu, kjer bodo strokovni delavci obiskali organizacije v tujini, ki v svoje delo vključujejo gledališko pedagogiko. Strokovni delavci se bodo udeležili tudi tečajev ali usposabljanj, ki se osredotočajo na gledališko pedagogiko, vključevanje elementov gledališke pedagogike v redni pouk ter razvijanje komunikacije in socialnih veščin.

 PRISPEVKI ERASMUS+ MOBILNOST

ERASMUS+ MOBILNOST V GRČIJO

V okviru projekta Erasmus+ Gledališče za vse (Theatre for all) smo se tokrat štiri učiteljice odpravile v grško glavno mesto Atene. Na pot smo se odpravile v nedeljo, 26. maja 2024, vrnile pa v soboto, 1. junija 2024. Gostovale smo na osnovni šoli 2nd Primary School...

read more

ERASMUS+ MOBILNOST V ŠPANIJO

Z velikimi pričakovanji smo se učitelji našega Centra v okviru projekta Erasmus+ Gledališče za vse (Theatre for all)  odpravili v Španijo v majhno mestece Totana. Na pot smo se odpravili v nedeljo, 17. 3. 2024 in bili tam do sobote, 23. 3. 2024. Naši gostitelj je...

read more

ERASMUS+ MOBILNOST NA PORTUGALSKO

V nedeljo, 14. 1. 2024 sva se dve učiteljici odpravili na tečaj v sklopu Erasmus+ projekta Gledališče za vse (Theatre for all). Tečaj z naslovom Talking with no words je potekal na Portugalskem, v mestu Porto. Prijazno naju je sprejela igralka in pesnica ga. Sandra...

read more

ERASMUS+ MOBILNOST NA PORTUGALSKO

V nedeljo, 12. 11. 2023, se je skupina petih učiteljic odpravila na Portugalsko v mesto Porto na prvo mobilnost v sklopu Erasmus+ projekta Gledališče za vse (Theatre for all), kjer smo gostovale na glasbeni šoli v Portu. Sprejela nas je ga. Luisa Caiano, direktorica...

read more

🗎 PREDSTAVITEV MOBILNOSTI PORTUGALSKA

Tedni vseživljenjskega učenja

Naš Center sodeluje pri projektu TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, naš območni koordinator je Izobraževalni zavod Cogitamus. Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana:

‘Slovenija, učeča se dežela’.

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Več informacij o projektu in seznam vseh letošnjih prireditev najdete na tej povezavi.

Koordinatorica TVU na naši šoli je Staša Šipek.

Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Njen glavni namen je krepitev zdravega življenjskega sloga, tako učencev, kakor tudi učiteljev in staršev.

Naša šola je že od leta 1997 vključena v mednarodni projekt Slovenske mreže zdravih šol.

PROGRAM ZDRAVE ŠOLE VKLJUČUJE 3 BISTVENE KOMPONENTE:

  • pouk o zdravju oz. zdravem načinu življenja, ki je integriran v ostale predmete
  • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje; pravila, klima, medosebni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, projekti,…)
  • sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializirani službami, z lokalno skupnostjo.

Kot Zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, katere si močno prizadevamo izpolnjevati.

V letošnjem šolskem letu je rdeča nit projekta “LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.“, čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto.

Maja Kaiser Lenhart

Heritage & Sport - »Dediščina & šport«

Avgusta 2022 je bil s strani Evropskega programa Erasmus odobren projekt “Heritage & Sport” oz. »Dediščina & šport«. Center Gustava Šiliha Maribor pri projektu sodeluje kot partner s šestimi drugimi institucijami iz vse Evrope.

Glavni cilj projekta »Dediščina & šport« je povečati stopnjo telesne dejavnosti osnovnošolskih otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Partnerji se zavedamo, da so potrebni inovativni pristopi k motiviranju in vključevanju otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti. Ena največjih ovir za vključevanje vseh otrok v redne športne dejavnosti je dostopnost.

V projektu »Dediščina in šport« bomo s partnerji zbrali tradicionalne evropske igre in športe iz partnerskih držav ter razvili Priročnik tradicionalnih iger in športa, ki bo prilagojen potrebam vseh otrok. V vseh partnerskih državah bomo organizirali športne dogodke, ki bodo potekali na javnih površinah, kot so parki, odprte površine v naravi in drugi brezplačni javni športni objekti, da bodo lahko vključeni vsi otroci. Glavni cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu. Želimo si, da bi bil šport dostopen vsem otrokom, tudi otrokom s posebnimi potrebami, ter da bi skupaj poudarjali pomen športnih aktivnosti. Pomemben vidik projekta je ustvarjanje sinergije med mednarodnimi, izobraževalnimi in športnimi organizacijami za spodbujanje športa ter telesnih dejavnosti za otroke EU ob zagotavljanju enakih možnosti za vse.

Ustvarili bomo tudi platformo za e-učenje, kjer se bodo zainteresirani posamezniki (učitelji, mladinski delavci, prostovoljci …) lahko udeležili tečaja in spoznali program »Dediščina & šport«.

Nuša Korošec, Eva Plevnik, Tina Žumbar

PRIROČNIK ZA UČITELJE

 PRISPEVKI HERITAGE &  SPORT

Kolesarski dogodek za otroke in mladostnike

V sredo, 22. maja 2024, smo na našem Centru organizirali kolesarski dogodek za otroke in mladostnike v sklopu Erasmus+ Sport projekta Heritage & Sport. Udeleženci kolesarskega dogodka so bile osebe s posebnimi potrebami. Dogodek je potekal v slovenščini in...

read more

Športne igre za otroke in mladostnike

V petek, 10. maja 2024, smo na našem Centru organizirali športne igre za otroke in mladostnike v sklopu Erasmus+ Sport projekta Heritage & Sport. Udeleženci in prostovoljci so spoznavali zanimive tradicionalne igre iz različnih evropskih držav in ugotovili, da...

read more

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA

V sredo, 15. 5. 2024, je na Centru Gustava Šiliha Maribor potekala predstavitev priročnika Heritage&Sport – priročnik za pedagoške delavce in prostovoljce. Priročnik je nastal v sklopu projekta Erasmus+ Heritage&Sport pod avtorstvom Nuše Korošec, Eve Plevnik...

read more

PRIROČNIK : HERITAGE AND SPORT

V sklopu projekta ERASMUS+ SPORT Heritage & Sport smo zbrale nabor tradicionalnih iger in športov iz različnih držav, skozi katere lahko sodelujoči spoznavajo tradicijo, hkrati pa se razgibajo in zabavajo. Za uporabo tradicionalnih športov in iger pri organizaciji...

read more

Športni dogodek za otroke in mladostnike.

  V sredo, 3. aprila 2024, smo na našem Centru organizirali dogodek za otroke in mladostnike v sklopu Erasmus+ Sport projekta Heritage & Sport. Udeleženci in prostovoljci so spoznavali zanimive tradicionalne igre iz različnih evropskih držav in ugotovili, da...

read more

VKLJUČUJOČA ŠOLA

Pod okriljem Zavoda za šolstvo RS deluje razvojni tim našega Centra, ki tokrat pozornost usmerja k razvijanju t. i. Vključujoče šole. Gre za dejavnosti, pri katerih smo posebej pozorni na zagotavljanje spodbudnega fizičnega, socialnega, didaktičnega in kurikularnega učnega okolja.

Poudarek je na medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev, ki smo sicer zaposleni v različnih programih vzgoje in izobraževanja. Z izmenjavo izkušenj in idej skušamo raziskovati lastno delo ter prispevati k razvijanju uspešnih pedagoških praks, ki upoštevajo tako individualnost naših učencev, kakor tudi spodbujajo med vrstniško sodelovalno učenje.

Projekt smo pričeli s posvečanjem pozornosti oblikovanju fizičnega prostora, k čemur smo povabili tudi učence. Svoje zamisli in predloge so lahko izrazili na različne načine, v skladu z njihovimi zmožnostmi. Nekateri so se o tem pogovarjali, mlajši učenci so postavljali kocke, ki so označevali njihove mize in pripravili model učilnice, pri nekaterih pa smo zgolj opazovali, kako se odzivajo na spremembe in kako pretežno neverbalno pokažejo strinjanje ali nestrinjanje s spremembami.

V zimskem času smo raziskovali socialno področje in našo komunikacijo z učenci. Spraševali smo se, koliko časa počakamo na njihov odgovor, v kakšni meri jih vključujemo k sooblikovanju pouka, koliko priložnosti omogočamo, da se lahko učijo drug od drugega …

V tretjem sklopu smo raziskovali učinke formativnega spremljanja pri našem pouku. Pogovarjali smo se o številnih prednostih, ki jih po nekajletni uporabi opažamo. Spregovorili pa smo tudi o izzivih in vprašanjih, ki se nam porajajo.

V zadnjem delu šolskega leta pozornost namenjamo lastnim spoznanjem ter temu, kar smo se naučili ob izmenjavi mnenj in različnih konkretnih praks ter pristopov.

Ob koncu šolskega leta pogled upiramo v prihodnje šolsko leto ter načrtujemo strategijo širitve spodbud in delitve spoznanj  v okviru kolektiva našega Centra ter širše.

 

Članice tima Vključujoča šola

VEČ INFORMACIJ

(Skupno 393 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost