Šolski sklad

Kar podariš, pozabiš, kar prejmeš, nikoli.
Milan Detela

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI, je Svet zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha na svoji redni seji dne, 26. 06. 2008, sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada.

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, financiranje strokovnih izpopolnjevanj, pomoč socialno šibkim učencem….

Sredstva Šolskega sklada se pridobivajo s prispevki staršev, donacijami, zapuščinami, s prostovoljnimi prispevki ob ponudbi izdelkov učencev na praznični stojnici, s srečelovom in iz drugih virov.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

Sklad upravlja Upravni odbor (UO), ki ima predsednika in 6 članov. S 12.4.2021 je bil konstituiran nov UO, ki ima mandat naslednja 4 leta. 

  • Denis Goričan
  • Karmen Robič
  • Polona Mulec
  • Tanja Hajdnik
  • Jasmina Zupanič  (predsednica)
  • Darja Krstić Podgorelec (namestnica)
  • Irena Čebular (namestnica)

 

Upravni odbor ima nadzor nad sredstvi Šolskega sklada in deluje v skladu s Pravili, ki jih je UO sprejel tudi na 1. seji dne 16. 10. 2008. Pravila so bila posodobljena in prenovljena 27.2.2020.

Prihodki so bili iz plačil donacij, plačil staršev, zbranih prostovoljnih prispevkov ob organiziranem novoletnem bazarju in srečelovu ob koncu šolskega leta. Med prihodki so po novem tudi donacije iz naslova dohodnine.

Finančno stanje na dan 21. 9. 2023 je bilo 7298,36 €

Tudi v bodoče se na Vas obračamo s prošnjo, da nam pomagate po svojih zmožnostih. Veseli bomo vsakega prispevka. Pristopne izjave so na voljo tudi pri informatorju šole.

Sredstva se zbirajo na transakcijski račun št.: 01270-6030690156, sklicna številka je 5000.

Hvala vsem, ki nam pomagate

ustvarjati pozitivne zgodbe.

Kdor prejema, je srečen, kdor daje, še bolj.
Milan Detela

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Gustava Šiliha Maribor

(Skupno 851 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost